Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


tehetsége kezelése

2011.01.04

Tehetségnevelés

Hogyan segíthetem elő tehetséges gyermekem optimális fejlesztését?

Hogyan segíthetem elő tehetséges gyermekem optimális fejlesztését?

Tehetséges a gyermeke? Olyan kimagasló képességekkel rendelkezik az élet valamely területén, hogy kihívások elé állítja Önt is, mint szülőt? Szeretne segíteni tehetséges gyermekének, hogy kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket? Ebben szeretne segíteni ez a cikk.

A gyermek tehetségnevelése

Mi a tehetség?

A tehetség nem azonos a viszonylag könnyen azonosítható magas intelligenciával. Inkább valamiféle gondolkodási és viselkedési mód, amely alkalmas új utak, új megoldások és új lehetőségek megtalálására.

Tehetség fogalma

A tehetség az értelmi képesség (az intelligencia), a kreativitás (az eredetiség) és a feladat iránti elkötelezettség (szorgalom, kitartás) egybeesése. (Renzulli)

Marland szerint: Azok a gyerekek tehetségesek általánosan vagy specifikusan, akik kiemelkedő képességeik révén magas teljesítmény elérésére képesek a következő területek bármelyikén:

 1. általános intellektuális képesség,
 2. specifikus iskolai alkalmasság,
 3. kreatív v. produktív gondolkodás
 4. vezetői képesség,
 5. zene és képzőművészet,
 6. pszichomotoros képesség.

Általános intellektuális képességKépzőművészeti tehetség

Hogyan válik egy gyermek tehetségessé?

Mint szülő könnyen válunk elfogulttá gyermekünk képességeit illetően. De ez valamilyen szinten természetes is. Hiszen a szülő a legjobbat szeretné a saját gyermekének.

Annak érdekében, hogy a tehetséges gyermekből tehetséges, alkotó felnőtt váljék, a szülői elvárásokat érdemes optimális mederben tartanunk. Hiszen az se jó, ha túl kevés, és az sem, ha túl sok a követelmény, elvárás a gyermekkel szemben.

Ilyen esetekben is érdemes fejben tartani, hogy a gyermek tudjon gyermek maradni. Hiszen a gyermekkorából származó élmények erőforrásként szolgálhatnak későbbi élete során.

A szülők feladata, hogy gyermekük számára lehetőségeket mutassanak, felkeltsék az érdeklődésüket, hogy majdan egy adott területen a felnőtté váló ember ki tudjon teljesedni és megvalósítsa önmagát.

A tehetséget, és annak kialakulását számos kutató vizsgálta. Érdemes megtekinteni egyet, hogy képet kapjunk, mennyire sok tényező egymásra hatása szükséges a tehetség kialakulásához.

Tannenbaum tehetségelméletében (1983) azt állítja, hogy a tehetség akkor fejlődik, ha öt meghatározott elem hat egymásra. A tehetséget grafikusan egy képzeletbeli csillag öt ágának metszete jelöli. Az öt elemet következőképpen definiálják (Feldman, 1992):

 • Általános képességek: ez a G-faktor megfelelője, azé az általános intelligenciáé, amit az IQ-tesztekkel mérnek.
 • Speciális képességek: olyan speciális tehetség, amivel a személy rendelkezik és amiért környezete nagyrabecsüli, mert az kivételes, speciális.
 • Nem intellektuális tényezők: ezek azok a személyes képességek, amelyek egy személy karakteréhez, egyéni jellemvonásaihoz kötődnek önkép, motiváció, feladat-orientáció stb.
 • Környezeti tényezők: pl. a gyerek családja, iskolája, barátai.
 • Szerencse: erről a faktorról legtöbbször elfeledkezünk, pedig ugyanolyan jelentős, mint a többi.

Sokszor a gyermek nem tud kiteljesedni, nem tud a tehetsége kifejlődni, mert a körülményei, a helyzete, a körülötte lévő problémák nem engedik. Nem minden gyermek tud eljutni elit iskolákba, a gyermeket körülvevő család anyagi helyzete sem engedheti meg, hogy minden fejlesztést megkapjon, amire szüksége lenne.

A helyzet nem egyszerű. Különösen akkor nem, ha a gyermek folyamatosan találkozik olyan nézetekkel, ahol a tudás, a tehetség nem érték, vagy a külsőségek jelentik a „valós” értékeket.

A gyermeknevelés, a tehetségnevelés azonban „hosszútávfutás”, ahol be fog bizonyosodni, hogy a maradandó értékek a fontosak. A szeretet, a törődés és a család, hiszen ebből táplálkozik az ő lelke is.

Tehetségnevelés: Hogyan segíthetem elő tehetséges gyermekem optimális fejlesztését?

Milyen a tehetséges gyermekek belső világa?

A tehetséges gyermek jellemzői

A tehetséges gyermekek nem egyformák, nagyon változatosak, mégis akadnak közös jellemzőik:

A tehetséges gyermekek sérülékenyebbek, mint a társaik!

 • ingerekkel szemben nyitottak

 • bizarr, szokatlan viselkedésük van

 • szociális viselkedésük, ítéleteik függetlenek

 • határozott „énképük”, erős identitás érzésük népszerűtlenné teheti őket

Forrás:Pedagógiai Intézet Helytörténeti Gyűjtemény »

Miért fontos ez a szülőknek?

A fenti jellemzők miatt a tehetséges gyermekek sérülékenyebbek, mint társaik. Gondoljunk csak bele! Az ember alapvető tulajdonsága, hogy az átlagtól, megszokottól eltérőt nehezebben fogadja el.

A tehetséges gyermek viszont valamiben biztosan eltér a társaitól. A másság, az erős akarat, új, szokatlan elképzelések könnyen perifériára szoríthatnak egy tehetséges gyermeket.

Ráadásul a szülőnek is komoly kihívás egy olyan gyermek, aki a saját útját járja. Mit tegyen, hogyan segítsen neki?

A korlátozó és támogató hiedelmek szerepe a tehetséges gyermek nevelése során

Amikor a gyermek még kicsi, nagyon kíváncsi, szeretné felfedezni a világot, rengeteg kérdése van. A tehetség csírái már kicsi korban megnyilvánulnak. A szülő észreveszi, hogy a gyermek valamilyen tevékenységben (játék, alkotás, beszéd, mozgás) meghaladja a kortársai szintjét.

A gyermek személyisége ekkor még nagyon képlékeny. A tapasztalatiból, a család által nyújtott odafigyelésből, szeretetből, stb. kialakul, és tovább fejlődik a világképe.

Ez határozza meg alapvető személyiségjegyeit. Félénk lesz, vagy kezdeményező, nyitott vagy zárkózott, optimista vagy pesszimista.

A gyermek személyiségjegyei mögött mindig ott vannak az őt segítő, vagy támogató hiedelmek.

A gyermek személyiségjegyei mögött mindig ott vannak az őt segítő, vagy támogató hiedelmek. „Értékes vagyok!”, „A világ érdekes!”, „Bízom magamban!”

Minden egyes hiedelmet több esemény, tapasztalat tart fenn. A hiedelem (pozitív, vagy negatív) olyan, mint egy asztal (Bízom magamban!). Az asztal lábai pedig az ezt alátámasztó egyes események. Például: „Anya megengedte, hogy felmásszak a nagy csúszdára, és le mertem csúszni!” „Egyedül tanultam meg biciklizni!” …

Az önkorlátozó hiedelmek jelentősen hátráltatják a tehetség kifejlődését. Hiszen, ha valaki azt gondolja, hogy: „Értéktelen vagyok!” vagy „A világ veszélyes!” akkor nem mer megnyilvánulni, szorong, gátlásos lesz.

Szerencsére ma már létezik olyan megoldás, aminek a segítségével még az ilyen mélyen rögzült tapasztalatokat is meg lehet változtatni, ezáltal a gyermek hite, önbizalma növekedik, képes lesz arra, hogy kifejlődjön benne a tehetség. Erre kifejezetten alkalmas az EFT (Érzelmi Felszabadítás Technikája).

Tehetségnevelés: Hogyan segíthetem elő tehetséges gyermekem optimális fejlesztését?

Mit tehet a szülő, hogyan segítse tehetséges gyermeke fejlődését?

Több visszajelzést kapott, hogy a gyermeke tehetséges a zenében, sportban, matematikában, vagy valami másban. Hogyan tovább? Keressen neki speciális iskolát, fogadjon magántanárt, járjon magánórákra a gyermek? Jól teszem-e, ha elkezdem tudatosan fejleszteni? Mennyi energiát célszerű befektetni a fejlesztésbe?

A gyermek legfőbb dolga, hogy gyermek legyen, és a gyermekkorából olyan, egy egész életet eghatározó élmények származzanak, mint amikor ő fontos volt, megkapta a figyelmet, a szeretetet. Csak ezután jöhet a fejlesztés.

Érdemes megbeszélni vele, hogy ő hogyan gondolkodik erről a képességéről.

Amikor élvezettel beszél, szívesen csinálja azt, amit szeret, akkor nincsen semmi baj. A kisgyermek ezt teheti játékosan is.

A rohanó életforma könnyen elveheti a lelkesedését!

A verseny, a rohanó életforma, az idegesség még könnyen elveheti a lelkesedését!

Csak annyit várjunk el a gyermekünktől, amennyit ő is elbír. A kényszer, még ha a legjobb szándék is vezérli, nem hozhat jó eredményt.

Emellett különösen érdemes figyelni arra, hogy mint szülő mellette tudjunk állni, támogassuk tehetséges gyermekünket.

Mert a tehetség nem csak kincs, hanem feladat is a gyermek számára. Olyan feladat, ami komoly kihívások elé fogja állítani az életben. Ezért van szükség egy biztos pontra, a családra és a megfelelő támogatásra.

Amennyiben úgy érzi, hogy a gyermeke nehezen veszi ezeket a kihívásokat, problémái akadnak az osztálytársakkal, a tanárokkal, esetleg a tehetségéhez képest messze alulteljesít, akkor nagy segítség lehet az EFT ismerete és gyakorlása.

Tehetségnevelés: Hogyan segíthetem elő tehetséges gyermekem optimális fejlesztését?

Hogyan segíthet az EFT abban, hogy a tehetséges gyermek kiteljesedjen?

Az EFT segít megszüntetni a gyermek önértékelési problémáit

Az EFT (Érzelmi Felszabadítás Technikája) olyan lehetőség, mely természetes módon segít megszüntetni a gyermek önértékelési problémáit, önkorlátozó hiedelmeit.

Az EFT-s foglakozások által a gyermek képessé válik arra, hogy az eddig kiaknázatlan tehetségét elfogadja, és elinduljon a fejlődés útján. De éppúgy képessé válik a versenyek, vizsgák, tesztek, előadások okozta átlagon felüli stressz, félelem, szorongás kezelésére is, amely végső soron a teljesítménye egyre erősebb javulásához, és ezen keresztül újabb és újabb sikerélményekhez juttathatja tehetséges gyermekünket.

Ennek módja, hogy meg kell találni az alulteljesítés kiinduló okait, az önkorlátozó hiedelmeket, és ezek átértékelésével kialakul egy új, tiszta érzelmi állapot. Kevesebb lesz a konfliktus a környezetével, szüleivel. Elkezd bízni magában.

Amennyiben az Ön gyermeke is tehetséges, és szükségét érzi az ilyen irányú érzelmi fejlesztésnek, érdemes megismerkedniük az EFT-vel!

Tehetségnevelés: Hogyan segíthetem elő tehetséges gyermekem optimális fejlesztését?

Tudjon meg többet! Kérjen időpontot, hogy a tehetség minden oldalról zöld utat kapjon!

Tudjon meg többet! Kérjen időpontot!Jelentkezzen konzultációra, hogy választ kapjon a kérdésire! A találkozó célja egymás kölcsönös megismerése, amelynek során feltérképezzük gyermeke problémáját. Ezáltal megismerheti a fejlesztőt és az EFT módszert. Legyünk együtt szemtanúi gyermeke változásának!

Boldog gyermek, boldog szülő
Kérjen időpontot az állapotfelmérő beszélgetésre!

További információ:
Takács Péter (06-30-343 8817)
info@boldog-gyermek.hu »

Tehetségnevelés: Hogyan segíthetem elő tehetséges gyermekem optimális fejlesztését?

Mi a gyermekem problémája?

Család és gyermeknevelés

Válás és a gyermek 1. » Válás és a gyermek 2. »
Feldolgozta-e a válást a gyermekem? » Mit jelent a gyermekemnek a válás? » Átsegíteni gyermekem a váláson » Kamaszok és a válás »

Tanulási problémák

Diszlexia » Diszlexia és az önbizalom »Segítség a tanulási nehézségek felismerésében »
Ismerjük fel a tanulási nehézségeket! » Nem megy a tanulás » Nem tanul a gyermek »
Gyermekemnek rosszak a jegyei, mit tegyek? »
Magántanár? Hogyan válasszak magántanárt? » Büntessem vagy motiváljam? »
Hasznos mindennapi motivációs ötletek » Iskolai kudarcok » Szülő és gyermek együtt tanul » Vizsgadrukk »
Iskolai bukás, pótvizsga » Pótvizsga felkészülés » Tanulás értelme »

Viselkedési problémák

Önértékelés teszt »Önbizalomhiányos gyermek »
A serdülő az önismeret, és az önértékelés » Önértékelési konfliktusok és a serdülőkor »
Önbecsülés hiánya » Önismereti fogalmak, az önismeret fejlődése »
Túlsúlyos a gyermekem 1. Hogyan állítható vissza egy túlsúlyos gyermek önbizalma?»
Túlsúlyos a gyermekem 2. Mi lehet gyermeke túlsúlyának az oka? »
Túlsúlyos a gyermekem 3. Mit tegyen a szülő, ha a gyermeke túlsúlyos? »
Agresszív a gyermekem »
Gyermeki agresszió megelőzése » A társai verik a gyermekem az iskolában »
Gyermekem balhézik a tanárokkal 1. » Gyermekem balhézik a tanárokkal 2. »
Gyermekem csúnyán beszél » Csúfolják a gyermekem! »
Én csak áldozat vagyok nem vállalok felelősséget! » Szorong a gyermekem »
Félelem szorongás leküzdése gyermekeknél » Gyermekkori fejfájás »
Iskolaváltás 1. Hogyan, és mikor váltsunk iskolát? »
Iskolaváltás 2. Segítsünk az iskolaváltással járó stressz leküzdésében»
Számítógép függés » Internetfüggőség » Internetfüggőség teszt »

Stressz problémák

Stresszkezelő gyermektanfolyam » Stresszkezelő tanfolyam vidéken »
Mit oktatunk a stresszkezelő gyermek tanfolyamon? »
Stressz teszt gyerekeknek »
Gyermek és a stressz » Mitől stresszel a gyerek? » Stresszoldás az iskolában »
Stressz háttere. »

Tehetséges gyermek, tehetséggondozás

Tehetséges gyermek »

Tehetségnevelés: Hogyan segíthetem elő tehetséges gyermekem optimális fejlesztését?

 

A mappában található képek előnézete a tehetség

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.